Cân Đếm JCL Jadever

Liên hệ

Model

JCL-3K 

JCL-6K

JCL-15K

JCL-30K

Tải trọng (kg)

3

6

15

30

Độ chia (g)

0.2

0.5

1

2

Trọng lượng đếm(g)

0.02

0.04

0.1

0.2

Màn hình(mm)

6/5/6digits,18mm digit height, LCD display

Đơn vị cân

kg, g, pcs / kg, kg, pcs / g, g, pcs / lb, lb, pcs

Kích thước đĩa cân(mm)

294×228 (stainless steel, and 1.0mm in thickness)

Nguồn điện DC adaptor 9V, 0.4A / rechargeable battery6V/4A