Cân kỹ thuật KD-TBED-1202

Liên hệ

Cân điện tử KD-TBED-1202
Model KD-TBED
Mức cân 1200g
Độ chia 0,01g 
Màn hình  LED trước và sau
Kích thước đĩa 124 x 144 mm  (Đĩa cân bằng inox)
Kích thước cân  251×172×58 mm
Đơn vị cân g, lb, oz, tLt, PCS
Nguồn điện 6v1, 3Ah
Nsx KERNDY - TAIWWAN
Bảo hành 24 Tháng