Cân Điện Tử AUW220D Shimadzu

Liên hệ

Cân Điện Tử AUW220D
Model AUW220D
Mức cân 82g/220g
Độ chia 0,01mg/0,1mg
Độ tuyến tính ± 0,2mg/± 0,1mg
Hiệu chuẩn  CAL Nội
Màn hình LCD
Kích thước đĩa cân  Ø80mm
Kích thước cân 220mm x 330mm x 310mm
Nguồn điện sử dụng AC Adaptor 220V (12AV 1A)
NSX SHIMADZU
Bảo hành 24 tháng