Cân Điện Tử CAS SW-1S

Liên hệ

Cân điện tử CAS SW 1S
Model CAS SW-1S
Mức cân 2kg x 0.2g |5kg x 0.5g | 10kg x 1g | 20kg x 2g 
Kích thước bàn cân 230mm x 190 mm
Nguồn điện DC 9V (1,5V x 6EA) / AC
Màn hình hiễn thị LCD 5 số 
Nhiệt độ sử dụng -10oC ~ + 40oC
Đơn vị cân kg, lb
NSX CAS - KOREA