Cân kỹ thuật KD-TBED-302

Liên hệ

Cân điện tử KD-TBED-302
Model KD-TBED
Mức cân 300g
Độ chia 0,01g 
Màn hình  LED trước và sau
Kích thước đĩa Ø  116mm
Kích thước cân  251×172×58 mm
Đơn vị cân g, lb, oz, tLt, PCS
Nguồn điện 6v1, 3Ah
Nsx KERNDY - TAIWWAN
Bảo hành 24 Tháng