Cân Phân Tích EX 3 Số lẻ

Liên hệ

Khả năng cân (g)  220 g 420 g  620 g   1100 g
 Độ đọc (g)  0.001 g    
 Độ lặp lại std (g)  ± 0.001 
 Độ tuyến tính (g)  ± 0.002

 Phạm vi hoạt động (USP, K=3, U=0.1%)

 1.6 g
 Kích thước đĩa cân (in/mm)   Φ 5.1 / 130
 Kích thước đầu hiển thị (WxHxD) (in/mm)  7.7 × 3.5 × 6.0 / 195 × 90 × 154
 Kích thước phần thân chính cân (W×H×D) (in/mm)  9.1 × 13.8 × 15.5 / 230 × 350 × 393