Cân Sấy Ẩm MB120 OHAUS USA

Liên hệ

Cân sấy ẩm MB120
Model MB120
Mức cân 120g
Độ Chia 0.001g
Lượng Mẫu 0.18% với lượng mẫu 3g / 0.02% với lượng mẫu 10g
Kích thước đĩa cân Ø  90mm
Kích thước cân 170 x 130 x 280mm
Nguồn nhiệt sấy   Đèn HALOGEN
NSX OHAUS-USA
Bảo hành 12 tháng
Cung cấp Cân Điện Tử Trường Phát