Cân Treo 500kg

Liên hệ

CÂN TREO ĐIỆN TỬ 500kg

MODEL OCS 500kg
MỨC CÂN 500kg
ĐỘ ĐỌC 0.1KG , 0.2KG
PHÍM On/ Off / Tare / Hold / Zero.
MÓC CÂN XOAY 360 ĐỘ
TRỌNG LƯỢNG CÂN 5 KG
NGUỒN 100-240V, Adaptor DV 6V/800mA, Pin sạc 6v/3.2 AH
BẢO HÀNH 18 THÁNG

CÂN TREO ĐIỆN TỬ 500kg

MODEL OCS 500kg
MỨC CÂN 500kg
ĐỘ ĐỌC 0.1KG , 0.2KG
PHÍM On/ Off / Tare / Hold / Zero.
MÓC CÂN XOAY 360 ĐỘ
TRỌNG LƯỢNG CÂN 5 KG
NGUỒN 100-240V, Adaptor DV 6V/800mA, Pin sạc 6v/3.2 AH
BẢO HÀNH 18 THÁNG