Sale!

Cục Sạc Cân Treo Điện Tử

Liên hệ

Bộ sạc cho cân treo OCS Output : 6V DC 2000mA 
- AC/DC Adaptor : Power Charger
- Battery Charger : CH24-005V
- P/N : 80500436
- Input    : 1000V - 240V AC 50Hz 60Hz
- Output : 6V DC 2000mA 
- Sử dụng cho cân Treo OCS , OCS  TPS
Sạc cân điện tử được nhập khẩu theo linh kiện cân