Đầu Cân D2008FA

Liên hệ

Đầu cân Kỹ thuật số MKCells D2008FA
 D2008FA là đầu cân số kết nối với Cảm biến lực số theo chuẩn kết nối RS485.
 Khoảng cách kết nối ≤1000 mét.
 Tốc độ Baud: 9600.
 Chuẩn kết nối đầu cân với Cảm biến lực kỹ thuật số là: Keli (E, C, K type).
 Kết nối được với các Loadcell số như: AMCells QS-D, ZSFB-D, MKCells MK-LU-D.
 Nguồn cấp Cảm biến lực: 12VDC, ~400mA.
 Số Cảm biến lực Số kết nối 1 ~ 16 con.