Đầu cân IND-PWC/PWE

Liên hệ

Đầu Cân IND-PWC/ PWE

Có thể lưu trữ dữ liệu cân, có thể lưu trữ / kiểm tra / xóa program chương trình chỉnh sửa nhãn Màn hình LED / LCD Chuyển đổi A / D chính xác cao với khả năng đọc 1/30000 Bộ nguồn AC / DC, bên trong có thể sạc lại pin 6V / 4AH Có thể thiết lập phạm vi theo dõi không Có thể thiết lập chức năng in Cân dữ liệu lưu / kiểm tra / xóa Giao diện truyền thông chuẩn RS232 với tốc độ truyền có thể lựa chọn và phương thức truyền thông