LOADCELL L6E ZEMIC - CẢM ỨNG LỰC L6E ZEMIC

Liên hệ

LOADCELL L6E ZEMIC HÀ LAN

MODEL Loadcell Zemic

L6E

Mức tải tối đa (kg)

600kg

100kg

150kg

300kg

Chứng nhận

OIML R60 C3

Điện áp biến đổi

2.0 ± 0.2 mv/V

Điện trở đầu vào

(409 ± 6) Ω

Điện trở đầu ra

(350 ± 3) Ω

Kích thước loadcell

(174 x 65 x 60)mm

Nhà sản xuất

ZEMIC Hà Lan