LOADCELL L6G ZMEIC - CẢM ỨNG LỰC L6G ZEMIC

Liên hệ

LOADCELL L6G ZEMIC HÀ LAN

MODEL Loadcell Zemic

L6G

Mức tải tối đa (kg)

150kg

300kg

500kg

600kg

Chứng nhận

OIML R60 C3

Điện áp biến đổi

2.0 ± 0.2 mv/V

Điện trở đầu vào

(409 ± 6) Ω

Điện trở đầu ra

(350 ± 3) Ω

Kích thước loadcell

(174 x 65 x 60)mm

Nhà sản xuất

ZEMIC Hà Lan