Loadcell SUPPER SS 3, 5, 10, 20, 40kg

Liên hệ

LOADCELL SUPER SS
Mức tải 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 40kg

Chứng nhận

OIML R60 C3

Điện áp biến đổi

2.0 ± 0.2 mv/V

Điện trở đầu vào

(409 ± 6) Ω

Điện trở đầu ra

(350 ± 3) Ω

Kích thước loadcell

(100 x 30 x 22)mm