LOADCELL ZSGB 30T

Liên hệ

Khoảng quy mô xác minh tối đa Nmax

3000

Giá trị xác minh nhỏ nhất Vmin

Emax/10000

Độ nhạy điện áp xuất (mV/V)

2.0±0.02

Tổng trở ngõ vào (Ω)

400±20

Tổng trở ngõ ra (Ω)

352±3

Điện trở cách ly (MΩ)

≥5000 (50VDC)

Vùng Zero (%FS)

1

Nhiệt độ ảnh hưởng đến vùng Zero (%FS/10°C)

±0.02

Nhiệt độ ảnh hưởng đến đầu ra (%FS/10°C)

±0.02

Nhiệt độ bù (°C)

-10~+40

Nhiệt độ hoạt động (°C)

-35~+70

Điện áp cấp khuyến nghị (V)

5~12 (DC)

Điện áp cấp tối đa (V)

18 (DC)

Quá tải an toàn (%FS)

150

Quá tải tối đa (%FS)

300