Quả Cân Chuẩn M 20kg

Liên hệ

Quả cân chuẩn 20kg

Định Danh

20kg

Cấp chính xác 

M

Vật liệu

gang 

Số lượng quả cân

1 pcs

Kích thước Quả

(195 x 130 x 137) mm

Khối lượng riêng

7.9g / cm3

Hốc hiệu chuẩn

có hốc điều chỉnh  (Adjusting cavity)

Từ tính

≤25μT

Phương pháp kiểm định

Method of verification  ĐLVN47 : 2009

Sai số (+/-) mg

3000mg