SHIMADZU ELB-300 (300g x 0.01g)

Liên hệ

Tính năng:

Độ nhạy cao và ổn định: độ phân giải nội bộ là 1/40.000. Điều này cung cấp khả năng thêm độ chính xác.

Phản ứng nhanh: Sau khi đặt mẫu, kết quả ổn định được hiển thị một cách nhanh chóng

Nhiều chế độ áp dụng: chế độ mảnh đếm, chế độ hiển thị phần trăm điều chỉnh bằng phím.

Cung cấp điện hai chiều (AC hoặc pin hoạt động)

Chế độ đo tùy chọn tùy thuộc vào mục đích và môi trường có thể được lựa chọn một cách dễ dàng.

Thông số kỹ thuật:

Trọng lượng đo: 300 g

Độ chia nhỏ nhất: 0.01g

Thời gian hiển thị kết quả: 1s

Kích thước cân: 18,5 x 21,5 x 5,5 cm (W x D x H )

Kích thước đĩa cân: phi 116mm

Đơn vị đo: g / kg / ct / oz / ozt / dwt / GN / Hong Kong tael / Singapore tael / Taiwan tael / mom