V11P6 - OHAUS

Liên hệ

VALOR 1000 OHAUS

Model

VALOR 1000 OHAUS

Mức cân

6kg

Độ đọc(d)

1g

Phím chức năng

ZERO , TARE , M+, SELECT

Kích thước đĩa

250 × 180 mm

Kích thước cân

 (250 x 307 x 110) mm

Đơn vị cân

g, kg, pounds, ounces

Sản xuất tại

OHAUS

Bảo hành  24 Tháng