QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ HỖ TRỢ NHANH NHẤT Điện thoại: (028)3 984 2979 Hotline: 0919 79 1727 Email: hcm@cantruongphat.vn www.cantruongphat.vn

Xem tiếp
Tiêu chuẩn OIML Thế Giới

Tiêu chuẩn OIML Thế Giới

OIML là cho phép các nền kinh tế áp dụng các cơ sở hạ tầng đo lường hợp pháp có hiệu quả tương thích lẫn nhau và được quốc tế công nhận. Đối với tất cả các lĩnh vực mà chính phủ có trách nhiệm, như những cơ chế tạo thuận lợi cho thương mại, tạo ra sự tự tin và hài hoà mức độ Bảo vệ người tiêu dùng trên toàn thế giới

Xem tiếp
Những quy định về luật đo lường ngày 11/11/2011

Những quy định về luật đo lường ngày 11/11/2011

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Đo lường,

Xem tiếp
CÂN VÀNG THÔNG TƯ 22 BKHCN

CÂN VÀNG THÔNG TƯ 22 BKHCN

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa; Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Căn cứ Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường; Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định…

Xem tiếp