Tiêu chuẩn OIML Thế Giới

Để trả lời câu hỏi “Tiêu chuẩn OIML cho các thiết bị đo lường là gì ?” Chúng ta cùng tìm hiểu về tổ chức OIML.
Tổ chức Đo lường Hợp pháp Quốc tế, viết tắt là OIML (theo tiếng Pháp: Organisation Internationale de Métrologie Légale – OIML), (tiếng Anh: Organization International of Legal Metrology) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận quốc tế hoạt động trong lĩnh vực đo lường. OIML được thành lập vào năm 1955.
“Nhiệm vụ của OIML là cho phép các nền kinh tế áp dụng các cơ sở hạ tầng đo lường hợp pháp có hiệu quả tương thích lẫn nhau và được quốc tế công nhận. Đối với tất cả các lĩnh vực mà chính phủ có trách nhiệm, như những cơ chế tạo thuận lợi cho thương mại, tạo ra sự tự tin và hài hoà mức độ Bảo vệ người tiêu dùng trên toàn thế giới.”
Tổ chức Đo lường Hợp pháp Quốc tế là một tổ chức hiệp ước liên chính phủ với nhiệm vụ chính :
 Xây dựng các quy định mẫu, tiêu chuẩn và các tài liệu liên quan cho các cơ quan kiểm định đo lường công nghiệp hợp pháp.

 Cung cấp các hệ thống nhận dạng lẫn nhau làm giảm rào cản thương mại và chi phí trong một thị trường toàn cầu hóa.

 Đại diện cho lợi ích của cộng đồng đo lường công nghiệp hợp pháp trong các tổ chức quốc tế và các diễn đàn liên quan đến đo lường, tiêu chuẩn hoá, kiểm định, chứng nhận và công nhận.

 Thúc đẩy và tạo điều kiện trao đổi kiến thức và năng lực trong cộng đồng đo lường công nghiệp hợp pháp trên toàn thế giới.

 Hợp tác với các cơ quan đo lường khác để nâng cao nhận thức về sự đóng góp mà cơ sở hạ tầng đo lường công nghiệp hợp pháp có thể tạo ra cho nền kinh tế thế giới.

 OIML đưa ra một số loại ấn phẩm:
 Các khuyến nghị quốc tế, được dùng làm quy tắc mô hình cho một số loại dụng cụ đo lường và các nước thành viên OIML có nghĩa vụ về mặt đạo đức để thực hiện càng nhiều càng tốt.

 Tài liệu Quốc tế, có tính thông tin và nhằm mục đích hướng dẫn.

 Và Các ấn phẩm khác như Danh sách từ chuyên môn, Hướng dẫn, Ấn phẩm cơ bản và Báo cáo chuyên ngành.

 Ngoài ra, OIML đã phát triển các các hệ thống sau đây:
 Hệ thống chứng chỉ cơ bản của OIML cho đánh giá dụng cụ đo lường. Trong đó người tham gia sử dụng các phương pháp hài hoà để đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của các loại dụng cụ đo với các yêu cầu của Khuyến cáo OIML trên cơ sở tự nguyện.

 Khung Thỏa thuận Chấp nhận Tương lai về Đánh giá OIML (MAA), trong đó những người tham gia tuyên bố rằng họ có ý định chấp nhận và sử dụng các báo cáo đánh giá từ những người tham gia có quyền cấp Giấy chứng nhận OIML MAA.

 OIML là một “tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quốc tế” theo nghĩa Hiệp định thương mại về Các rào cản kỹ thuật của Tổ chức thương mại thế giới. Do vậy, các nhà xuất bản của Hiệp định thương mại về Các rào cản kỹ thuật khi triển khai các quy định kỹ thuật nên áp dụng các ấn phẩm OIML, khi thấy phù hợp, áp dụng Điều 2.4 của Hiệp định đó:

“Trường hợp các quy định kỹ thuật được yêu cầu và các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan tồn tại hoặc việc hoàn thành sắp xảy ra, các thành viên sẽ sử dụng chúng, hoặc các phần có liên quan của chúng, làm cơ sở cho các quy định kỹ thuật của họ trừ khi các tiêu chuẩn quốc tế hoặc các phần liên quan như vậy có thể không có hiệu quả hoặc không phù hợp có nghĩa là để thực hiện các mục tiêu chính đáng theo đuổi, ví dụ như bởi các yếu tố cơ bản về khí hậu hoặc địa lý hoặc các vấn đề công nghệ cơ bản.”

 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam là thành viên chính thức của OIML từ năm 2003

* Hỗ trợ thêm thông tin*

537/29/2E Nguyễn Oanh, P.17, Q. Gò Vấp, TPHCMtiêu chuẩn OIML

Hotline: 0919 79 1727

ĐT : (028)3 984 2979

Website: www.cantruongphat.vn

 

Bài viêt cùng danh mục:

Call Now ButtonGỌI NGAY ZALO