Sale

Bộ Khuếch Đại KM-02

Liên hệ

 KM02A là bộ khếch đại tín hiệu Loadcell được dùng rất phổ biến trong các hệ thống Trạm trộn be tong.

 Trong các hệ thống điều khiển trạm trộn beton, ngoài việc sử dụng đầu cân hiển thị để cân nguyên liệu, thì việc sử dụng các bộ khuếch đại làm đơn giản hóa vấn đề truyền thông giữa PLC với các hệ thống cân.

 Kết nối PLC và đầu cân (cần hiểu rõ truyền thông giao tiếp, đôi khi vấn đề này cũng không đơn giản).

 Kết nối PLC và bộ khuếch đại (chỉ cần kết nối cổng Analog, đơn giản hóa vấn đề giao tiếp, vì vậy được sử dụng rộng rãi).