Bộ quả cân F1(1g - 100g)

Liên hệ

Định Danh

Bộ Quả Cân F1 Từ 1g tới 100g

Cấp Chính Xác

F1(1g - 100g)

Chất Liệu

inox 304(stainless steel)

Khối Lượng riêng

7.9g/cm3

Số Lượng Quả

9quả

Từ tính

≤25μT

Hợp đựng

Hợp nhôm có mút xốp lót bảo vệ, giúp giảm trầy

Hốc hiệu chuẩn

không hốc điều chỉnh(Non Adjusting cavity)

Kiểm định theo

ĐLVN50: 2009 - OIML

Sai số (+/-) mg

Theo OIML