Cân Tính Tiền Đồng Hồ

Liên hệ

CÂN TÍNH TIỀN ĐỒNG HỒ

Mức cân lớn nhất  Max:  40Kg 

Mức cân nhỏ nhất Min: 10g

Giá trị vạch chia Resolution  :e= d= 5g

Độ phân giải cân cao: 1/10000-1/30000

Màn hình LCD backligh xanh

Chức năng cân tự kiểm tra pin

Nguồn sử dụng: Pin xạc (6V/4Ah và AC?DC adapter)

Đặt điểm: giống mẫu cân đồng hô Nhơn Hòa

Sử dụng như cân đồng hồ