Sale

Giấy In Tem cân điện tử

Liên hệ

Giấy in tem nhiệt dành cho cân điện tử mã vạch, không cần dung ruy băng mực ( ribbon), để in nội dung tên sản phẩm, trọng lượng, thành tiền, ngày đóng gói, hạn sử dụng, xuất xứ sản phẩm…có kèm theo logo thương hiệu nhà cung cấp, hoặc siêu thị…