Quả cân F1 1mg-2Kg

Liên hệ

Model

Bộ Quả Cân F1 Từ 1mg tới 2kg

Cấp Chính Xác

F1(1mg-2kg)

Chất Liệu

inox 304(stainless steel)

Khối Lượng riêng

7.9g/cm3

Số Lượng Quả

27quả

Từ tính

≤25μT

Hợp đựng

Hợp nhôm có mút xốp lót bảo vệ, giúp giảm trầy

Hốc hiệu chuẩn

không hốc điều chỉnh (Non Adjusting cavity)

Kiểm định theo

ĐLVN50: 2009 - OIML

Sai số (+/-) mg

Theo OIML