Cân Treo Điện Tử 30T Wifi

Liên hệ

CÂN TREO ĐIỆN TỬ OCS BC 10T/2KG
CÂN TREO ĐIỆN TỬ OCS BC 20T/5KG
CÂN TREO ĐIỆN TỬ OCS BC 30T/10KG
CÂN TREO ĐIỆN TỬ OCS BC 50T/20KG

Cân treo điện tử OCS BC  WIRELESS được nhập khẩu và phân phối bới CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG PHÁT