Cân Treo Điện Tử JC

Liên hệ

CÂN TREO ĐIỆN TỬ JC 2T - 0,2KG

CÂN TREO ĐIỆN TỬ JC 3T - 0,5KG

CÂN TREO ĐIỆN TỬ JC 5T -  1KG

CÂN TREO ĐIỆN TỬ JC 10T - 2KG

CÂN TREO ĐIỆN TỬ JC 15T - 5KG

CÂN TREO ĐIỆN TỬ JC 30T -10KG

Cân treo điện tử JADEVER JC được nhập khẩu và phân phối bới CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG PHÁT