Cân Treo Điện Tử 50kg

Liên hệ

CÂN TREO ĐIỆN TỬ 50KG
MODEL CRANE SACLE 50KG
MỨC CÂN 50KG
ĐỘ ĐỌC 0.1KG , 0.2KG
PHÍM On/ Off / Tare / Hold / Zero.
MÓC CÂN Định Vị 1 hướng
KÍCH THƯỚC CÂN (130 x 60 x 440) mm
NGUỒN
PIN AA